Menu

Xây nhà siêu nhanh

Bạn có tin nổi không, tòa nhà cao tầng này đã được hoàn thành trong vòng có 15 ngày thôi.

Muốn nhúng clip thì mình copy link đó. xong click vào nút "sourrce" ở đây. rồi dán vào vị trí cần. Ví dụ a copy 1 video của youtube

 

hoặc up ảnh

thì đưa lên bình thường. rồi chọn.