Menu
Công trình:
Biệt thự vườn
Chủ đầu tư:
anh Trường
Địa chỉ:
Quảng Bình
Diện tích:
Công trình:
Biệt thự cổ điển
Chủ đầu tư:
chị Trâm
Địa chỉ:
Quận 2, Tp HCM
Diện tích:
17x25m
Công trình:
Biệt thự song lập
Chủ đầu tư:
anh Tài
Địa chỉ:
Cần Thơ
Diện tích:
15x30m
Công trình:
Biệt thự kết hợp văn phòng làm việc
Chủ đầu tư:
Công ty nhựa Tý Liên
Địa chỉ:
Bạc Liêu
Diện tích:
10x20
Công trình:
Biệt thự vườn
Chủ đầu tư:
anh Châu
Địa chỉ:
Bình Dương
Diện tích:
9x25