Menu
Công trình:
Trung tâm thương mại
Chủ đầu tư:
Khánh Gia
Địa chỉ:
Quận 7, TP HCM
Diện tích:
220m2
Công trình:
Condotel
Chủ đầu tư:
anh Nam Hải
Địa chỉ:
Cần Thơ
Diện tích:
Công trình:
Service Apartment
Chủ đầu tư:
KAP
Địa chỉ:
Quận Phú Nhuận, Tp HCM
Diện tích:
Công trình:
Dragon Pearl
Chủ đầu tư:
anh Tuấn
Địa chỉ:
Đà nẵng
Diện tích:

Công trình:
Trường mầm non
Chủ đầu tư:
Chị Thảo
Địa chỉ:
Đồng Nai
Diện tích:
890m2