Menu
Công trình:
Nhà phố liền kề
Chủ đầu tư:
anh Tài
Địa chỉ:
Cần Thơ
Diện tích:
5x18m

Công trình:
Nhà phố
Chủ đầu tư:
anh Quốc Anh
Địa chỉ:
Đà nẵng
Diện tích:
5x15m
Công trình:
Nhà liền kề
Chủ đầu tư:
anh Tài
Địa chỉ:
Cần Thơ
Diện tích:
5.5x18m
Công trình:
Nhà phố liền kề
Chủ đầu tư:
anh Tài
Địa chỉ:
Cần Thơ
Diện tích:
6x20m
Công trình:
Nhà phố liền kề
Chủ đầu tư:
anh Hải
Địa chỉ:
Gò vấp
Diện tích:
4x18m