Menu
Công trình:
Nội thất nhà phố
Chủ đầu tư:
anh Hoàng
Địa chỉ:
Đồng Nai
Diện tích:
5x20m
Công trình:
Nội thất trung tâm anh văn hội Việt Mỹ
Chủ đầu tư:
VUS
Địa chỉ:
Tô ký, Tp HCM
Diện tích:
700m2
Công trình:
Nội thất văn phòng Tý Liên
Chủ đầu tư:
Công ty Nhựa Tý Liên
Địa chỉ:
Bạc Liêu
Diện tích:
10x20m
Công trình:
Nội thất biệt thự phố
Chủ đầu tư:
chị Tuyến
Địa chỉ:
Quận 3, Tp HCM
Diện tích:
6x20m
Công trình:
Nội thất nhà phố
Chủ đầu tư:
anh Toàn
Địa chỉ:
Quận Bình Tân, TP HCM
Diện tích:
4x18m