Menu
Công trình:
Chung cư Estella
Chủ đầu tư:
anh Thiện
Địa chỉ:
Q2
Diện tích:
120m2
Năm hoàn thành:
2015

Công trình:
Chung cư MELODIES
Chủ đầu tư:
chị Yến
Địa chỉ:
Quận Tân Bình
Diện tích:
98m2
Năm hoàn thành:
2018

Công trình:
Biệt thự Châu house
Chủ đầu tư:
Châu Gia
Địa chỉ:
Huế
Diện tích:
9x14m
Năm hoàn thành:
2016
Công trình:
Nhà phố anh Phương
Chủ đầu tư:
anh Phương
Địa chỉ:
Q9
Diện tích:
6x22m
Năm hoàn thành:
2014

Công trình:
Nhà phố anh Hải
Chủ đầu tư:
anh Hải
Địa chỉ:
Gò vấp
Diện tích:
4.5x28m
Năm hoàn thành:
2014