Menu
Công trình:
Văn phòng Công ty Nhựa Tý Liên
Chủ đầu tư:
Công ty Nhựa Tý Liên
Địa chỉ:
Bạc Liêu
Diện tích:
10x20m
Năm hoàn thành:
2018

Công trình:
Chung cư SCENIC VALLEY
Chủ đầu tư:
anh Trung
Địa chỉ:
Quận 7, Tp HCM
Diện tích:
112m2
Năm hoàn thành:
2017

Công trình:
Tổ hợp nhà cho thuê
Chủ đầu tư:
anh Lượng
Địa chỉ:
Quận 2, Tp HCM
Diện tích:
20x25m
Năm hoàn thành:
2016

Công trình:
N_Cafe'
Chủ đầu tư:
anh Nhã
Địa chỉ:
Quận 2, Tp HCM
Diện tích:
6x23m
Năm hoàn thành:
2015

Công trình:
Chung cư CELADON
Chủ đầu tư:
chú Thảo
Địa chỉ:
Quận Tân Phú, Tp HCM
Diện tích:
85m2
Năm hoàn thành:
2018