THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

BIỆT THỰ

BIỆT THỰ SONG LẬP

Chủ đầu tư: Anh Quân

Địa chỉ: Quận 2 - Tp. HCM

BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN THẢO ĐIỀN

Chủ đầu tư: Chị Trâm

Địa chỉ: Quận 2 - Tp. HCM

BIỆT THỰ

Chủ đầu tư: Chú Lợi

Địa chỉ: Bình Dương

BIỆT THỰ KẾT HỢP VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

Chủ đầu tư: Công Ty Nhựa Tý Liên

Địa chỉ: Bạc Liêu

BIỆT THỰ VƯỜN

Chủ đầu tư: Chị Thủy

Địa chỉ: Bình Dương

KHU BIỆT THỰ SONG LẬP

Chủ đầu tư: Chị Hạnh

Địa chỉ: Cần Thơ

TRƯỜNG MẦM NON TGB

Chủ đầu tư: TWEDU

Địa chỉ: Quận 2 - Tp. HCM

NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ

Chủ đầu tư: Anh Huân

Địa chỉ: Quảng Bình

NHÀ PHỐ LIỀN KỀ

Chủ đầu tư: Him Lam

Địa chỉ: Cần Thơ

NHÀ PHỐ LIỀN KỀ

Chủ đầu tư: Anh Tài

Địa chỉ: Cần Thơ

NHÀ PHỐ

Chủ đầu tư: Anh Quốc Anh

Địa chỉ: Quận 12 - Tp. HCM

NHÀ PHỐ

Chủ đầu tư: Chị Thủy

Địa chỉ: Quận 3 - Tp. HCM

NHÀ PHỐ LIỀN KỀ

Chủ đầu tư: Anh Bảo

Địa chỉ: Phú Quốc

CÔNG TRÌNH KHÁC

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Chủ đầu tư: Khánh Gia Group

Địa chỉ: Đà Nẵng

CONDOTEL

Chủ đầu tư: Anh Thanh + Chị Vân

Địa chỉ: Nha Trang

LAGIS RESORT

Chủ đầu tư: Anh Thiện + Chị Dung

Địa chỉ: Lagis - Bình Thuận

TRUNG TÂM ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Chủ đầu tư: VUS

Địa chỉ: Quận 12 - Tp. HCM